Yksilöpsykoterapia, psykoanalyysi, työnohjaus, psykiatrinen konsultaatio, työkyvyn arviointi, psykoterapian tarpeen arviointi, koulutus.


Pyhäjärvenkatu 6 D 93
33200 Tampere

Puhelin: 050 5520430
eMail: vuorela@marjovuorela.fi
Etusivu Psykoterapia Psykoanalyysi KELA-kuntoutus Elokuva ja psykoanalyysi Linkkejä | Koulutus

KELA-kuntoutus

Mikäli psykoterapian tarpeen taustalla olevat psyykkiset vaikeudet uhkaavat työ- tai opiskelukykyä, on psykoterapiaan mahdollista saada tukea KELA:n harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Tämän lisäksi psykoterapian aiheuttamiin kustannuksiin voi saada vammaistukea, minkä edellytyksenä on, että työkykyisen hakijan psyykkinen vamma tai haitta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ja että se oleellisesti heikentää hakijan arjen toimintakykyä. Niille vaikeavammaisille, jotka saavat korotettua tai ylintä vammaistukea tai eläkkeensaajan hoitotukea, voidaan psykoterapia korvata lääkinnällisenä kuntoutuksena vaikeavammaisille.

Lisätietoja erilaisista psykoterapian tukimuodoista saa KELA:n verkkosivuilta ja suoraan KELA:n toimistoista.

- Kuntoutuspsykoterapia
- Vammaistuki
- Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus