Yksilöpsykoterapia, psykoanalyysi, työnohjaus, psykiatrinen konsultaatio, työkyvyn arviointi, psykoterapian tarpeen arviointi, koulutus.


Pyhäjärvenkatu 6 D 93
33200 Tampere

Puhelin: 050 5520430
eMail: vuorela@marjovuorela.fi
Etusivu Psykoterapia Psykoanalyysi KELA-kuntoutus Elokuva ja psykoanalyysi Linkkejä | Koulutus

PSYKOANALYYSI

Psykoanalyysi psykoterapeuttisena hoitomuotona perustuu käsitykseen ihmismielestä alati kehittyvänä ja vuorovaikutussuhteissa muuttuvana ja elävänä yksilön omana kokemusmaailmana. Psykoanalyyttinen hoito pyrkii käynnistämään potilaan pysähtyneen psyykkisen kehityksen uudelleen hoitosuhteessa. Hoitosuhteeseen potilas asettuu oman sisäisen kokemusmaailmansa mukaisesti ja siirtää aikaisempia kokemuksiaan uuteen suhteeseen. Tässä uudessa ihmissuhteessa on mahdollisuus tutkia yhdessä potilaan mielenmaailmaa ja sitä, minkälaiset psyykkistä oireilua aiheuttavat tekijät toistuvat hänen ihmissuhteissaan hänen itsensä sitä tiedostamatta. Tietoisuuden lisääntymisen myötä potilas kykenee aikaisempaa enemmän itse vaikuttamaan psyykkiseen kokemukseensa.

Psykoanalyyttinen hoito kestää tavallisesti useita vuosia ja hoitokäyntejä on 3-4 kertaa viikossa.

- Psykoanalyysi/IPA
- Psykoanalyysistä/IPA/pdf)
- Psykoanalyysi/Wikipedia